Voedselactie

Na de telling van de collectebussen voor onze voedselactie op zaterdag 28 oktober was het (voorlopige) eindresultaat ruim € 5.100, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Hierbij komen nog de rechtstreekse overboekingen naar onze bankrekening NL54RABO0345565754. Wij zijn blij met deze opbrengst en danken onze grote groep collectanten en uiteraard alle gulle gevers.