Jaarverslag 2017

STICHTING OEKRAÏNE NIEUWLEUSEN

Onze stichting bestaat inmiddels ruim 22 jaar. In die 22 jaar hebben we geprobeerd om, samen met de mensen van onze zusterstichting Stichting Karpaten in Beregovo, hulp te bieden aan de allerarmsten in Beregovo en omgeving. We hadden daarbij twee prioriteiten: de voedselactie, het maandelijks verstrekken van voedselpakketten aan zo veel mogelijk gezinnen en personen, zorgvuldig geselecteerd door de Stichting Karpaten, en het transporteren van goederen vanuit ons depot in Nieuwleusen naar het depot in Beregovo. Van daaruit zorgde de Stichting Karpaten voor distributie naar de mensen die die goederen het hardst nodig hadden. In 2017 hebben we helaas het besluit moeten nemen om te stoppen met deze transporten. Daarvoor waren meerdere redenen. In de eerste plaats moesten we vanwege het overlijden van de heer Kwakkel aan het eind van het jaar het depot aan de Meeleweg ontruimen, waardoor we geen opslag- en sorteerruimte meer hadden. Daarnaast liep het aantal vrijwilligers voor het sorteren van de kleding langzamerhand terug en werden de kosten van de transporten steeds hoger, terwijl onze inkomsten eerder wat teruglopen. Daar kwam nog bij dat we voor het depot in Beregovo vanaf juli 2018 een vrij forse huur zouden moeten gaan betalen, wat we niet kunnen opbrengen. We hebben daarom geen pogingen gedaan om een nieuwe ruimte te vinden. Nu we helaas moeten stoppen met de transporten is een woord van dank zeker op zijn plaats aan de vele vrijwilligers die jarenlang kleding hebben gesorteerd en geholpen hebben bij het laden van de vrachtauto's. Hartelijk dank daarvoor. Het laatste transport geeft helaas de nodige problemen, omdat de vereiste goedkeuring van Kiev, die al in augustus is aangevraagd, aan het eind van 2017 nog steeds niet ontvangen is. Onbegrijpelijk en heel vervelend, met name voor de mensen in Oekraïne die die goederen zo goed kunnen gebruiken. Met onze andere prioriteit, de voedselactie, gaan we onverminderd door. Ook tijdens ons laatste werkbezoek in oktober hebben we weer gezien hoe nodig dit nog steeds is en voorlopig ook zal blijven. Ook blijven we in incidentele gevallen hulp bieden bij voorbeeld door medicijnen of een gasrekening te betalen.

Het bestuur vergaderde 9 keer in 2017. De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. Eind 2017 gaven Ineke Zeef en Gina Potze aan, dat zij hun werkzaamheden voor de stichting willen beëindigen.

De activiteitencommissie kreeg in 2017 een nieuwe voorzitter, Mannes Bouwhuis. Om de nodige financiën bij elkaar te krijgen heeft de activiteitencommissie weer met de hulp van veel vrijwilligers met succes de traditionele acties georganiseerd, de plantenactie in april en de voedselactie in oktober. Hoewel beide acties nog een mooie opbrengst hadden, loopt deze toch langzaam maar zeker terug. Verdere inkomsten kreeg de stichting onder andere weer vanuit de Koninginnemarkt en de catering bij de Oranjefeesten. In december was de stichting weer aanwezig met een kraam op de kerstmarkt. Gelukkig hebben we ook nog een aantal donateurs die voor vaste inkomsten zorgen. Onze stichting deed mee met de Rabobank Coöperatie Weken en kreeg een mooi bedrag, bestemd voor de renovatie van een medisch centrum voor psychiatrische patiënten in Beregovo.

Om publiciteit te krijgen voor de plantenactie en de voedselactie verscheen in De Marskramer een nieuwsbrief van de stichting, mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsors, die we daarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk danken. In 2017 verscheen vijf keer een nieuwsmail met actuele informatie over de stichting, verzonden aan ongeveer 125 belangstellenden, waarvan de e-mailadressen bij ons bekend zijn. Onze website, www.stichtingoekraine.nl, wordt iedere maand door 40 à 50 mensen bezocht.

In oktober bracht een groep vanuit bestuur en vrijwilligers een bezoek aan Beregovo. De groep bestond uit Arie Meijer, Arie Pekkeriet, Elisabeth Visscher, Jan Schuurman en Henny en Ger de Zeeuw. Naast de contacten met de mensen van Stichting Karpaten werd onder andere een bezoek gebracht aan de kinderpsychiatrie Chikosh en aan het zigeunerkamp Balaszar. Verder werd het medisch centrum voor psychiatrische patiënten bezocht, waarvoor de opbrengst van de Rabobankactie wordt gebruikt. De groep ging ook weer mee met het bezorgen van voedselpakketten. Altijd heel indrukwekkend om te zien onder welke omstandigheden veel mensen daar nog steeds moeten leven. Het geeft stimulans om als stichting door te gaan waar we mee bezig zijn in het besef dat onze hulp nog steeds hard nodig is.

Aan het eind van dit jaarverslag wil het bestuur ieder die zich het afgelopen jaar op welke wijze dan ook heeft ingezet voor de stichting of daaraan een financiële bijdrage heeft gegeven hartelijk danken. De stichting gaat door, zij het in wat afgeslankte vorm, met het verlenen van hulp aan de allerarmsten in Beregovo en omgeving. Wij hopen dat u ons daarbij blijft helpen.

Het bestuur

6 maart 2018