Voedselactie

De voedselactie die gehouden is van 22 tot 27 oktober is goed verlopen. De totale opbrengst is € 6.481,06. Dit is meer dan vorig jaar. Af en toe komt er nog een gift binnen. Heeft u nog geen bijdrage gegeven en u wilt dat alsnog doen, dan kan dat nog door overboeking op bankrekening NL54RABO0345565754 ten name van Stichting Oekraïne Nieuwleusen met vermelding 'voedselactie 2018'. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers en aan alle gulle gevers.