Afscheid penningmeester na 13 jaar.

Tijdens de jaarvergadering van 5 maart 2014 is afscheid genomen van Hendrik Jan van Veen, die vanaf 2001 penningmeester is geweest van onze stichting. Voorzitter Anneke Sierink bedankt hem hartelijk voor de voortreffelijke wijze waarop hij het penningmeesterschap heeft ingevuld en de waardevolle inbreng die hij in het bestuur heeft gehad. Hij wordt als penningmeester opgevolgd door Gina Potze. Ook vanaf deze plaats nog eens hartelijk dank aan Hendrik Jan en hartelijk welkom aan Gina.

Afscheid Hendrik Jan van Veen