Jaarverslag 2013 Stichting Oekraïne Nieuwleusen.

Vanaf maart 2013 mag ik de notulen maken en heb daar vanuit dit verslag gemaakt. We zijn elke maand een keer als bestuur bij elkaar geweest: Anneke Sierink, Hendrik Jan v. Veen, Ger de Zeeuw, Anita Vasse, Elisabeth Visscher, Henk Withaar en Ineke Zeef. In augustus geeft Hendrik Jan aan dat hij wil stoppen met de financiën en zo komt in oktober Gina Potze de vergaderingen bijwonen en zij zal vanaf deze jaarvergadering de taak van Hendrik Jan overnemen. Hendrik Jan: hartelijk bedankt voor al het werk en Gina Van harte welkom! De jaarvergadering op 6 maart werd goed bezocht. Op 27 april zou er geladen worden voor een transport. Begin april vroeg Peter Bardos onze contactpersoon in Beregovo of het iets later kon. De papieren die ingevuld, opgestuurd en weer ontvangen moeten worden zouden later terug komen. Nu wachten we nog steeds op toestemming. Er is toestemming nodig vanuit Kiev. Aan het begin van 2013 zijn de regels anders geworden. Eerder gaf een Commissie voor humanitaire hulp zonder problemen toestemming nu moet het Ministerie van Sociale zaken toestemming geven. Zij stellen hoge eisen en zo wordt een transport onmogelijk gemaakt. Er is geregeld contact met de Nederlandse ambassade in Kiev. Gezien de situatie nu in de Oekraïne weten we niet wanneer er een volgend transport zal zijn. Het depot werd aardig vol en omdat Stichting ORA nog kleding kon gebruiken voor Bulgarije is er begin december 30 m3 kleding overgebracht naar ORA. Het is heel naar voor de mensen in de Oekraïne, geen kleding en wat gaat er verder nog gebeuren. Er is nu vaak contact met Peter en hij is erg somber over de situatie. Gelukkig kunnen de voedselpakketten gewoon doorgaan. Met de kerst hebben de mensen extra voedselpakketten gekregen.

In het voorjaar zijn een aantal mensen naar de Oekraïne geweest: Elisabeth Visscher, Henk en Alie de Boer, Stien Bosman en Jan Schuurman. In het najaar is er weer een groep geweest. Ger en Henny de Zeeuw , Gerard Vasse, Anita Vasse en Elly Hadders. Zij zijn van 5-13 oktober geweest. Hun reisverslag (met foto's) is te lezen op de website van de stichting.

De activiteitencommissie is weer druk geweest met het organiseren van de plantenactie: 19- 20 en 22 april. Dit is heel goed verlopen. De voedselactie werd gehouden van 14- 19 oktober. Ook die heeft weer een mooi bedrag opgebracht. Henny Visscher is Aart den Boer opgevolgd en er zijn drie nieuwe wijkcoördinatoren gekomen.

Op zaterdag 7 september hebben we met 25 vrijwilligers achter de tap gestaan in de tent van het Oranjefeest. Geweldig zoveel hulp! En het levert een mooi bedrag op!

De Koninginnemarkt werd op 21 september gehouden. Het was mooi weer en dat trok o.a. huizenkopers. Ankie Mulder had insectenhuisjes gemaakt (de hele familie was aan het bouwen gezet), mooie kleine huisjes, vrolijk van kleur, de makelaars hadden het druk!

Op zaterdag 14 december was het de laatste keer dat er bloemschikken was onder leiding van Henny Meijer en Geke Ganzeboer, dit is erg jammer want het levert altijd weer een goede opbrengst op voor het medisch potje. Als u nog iemand kent die dit zou kunnen en willen doen dan graag even melden.

In het voorjaar is er een nieuwsbrief aan alle inwoners gestuurd en in het najaar is er een informatiebrief in de Marskramer geplaatst zodat iedereen kan lezen over het reilen en zeilen van de stichting. Het plaatsen wordt mogelijk gemaakt door vaste sponsoren. Heel hartelijk dank daarvoor.

De scholen in Nieuwleusen krijgen allemaal het verslag en de foto's van Elly Hadders van het bezoek aan de scholen in de Oekraïne. De Wegwijzer ondersteunt vanaf 2013 een school in Oroszi in plaats van de school in in Zapszony. Vanuit het medisch potje is o.a. een gezin is geholpen met het isoleren van hun huis en heeft een jongen die gebeten was door een hond in zijn hoofd en rug ook een bijdrage gekregen voor medicijnen en inenting. In Chicosh in het psychiatrisch kindertehuis verblijven ongeveer 20 kinderen en zijn er 14 personeelsleden. Met de kerst hebben de kinderen bananen, mandarijnen en chocola gekregen.

In het depot hier in Nieuwleusen wordt er nog elke week kleding gesorteerd. Veel vrijwilligers helpen daarmee. Ook de activiteiten- en Koninginnemarktcommissies zijn druk met organiseren en activiteiten voorbereiden. En ook het halen van goederen uit een andere plaats of hier uit Nieuwleusen wordt vrijwillig gedaan. Voor de markt worden creatieve dingen bedacht en gemaakt. Er zijn vele mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de stichting. Veel dank daarvoor. We hopen dat we snel weer met hulptransporten naar Oekraïne kunnen en de mensen daar weer kunnen helpen met uw steun!

Maart 2013
Ineke Zeef, secretaris