Wisseling secretariaat – afscheid Ankie Mulder

Op de jaarvergadering van de Stichting Oekraïne Nieuwleusen van 6 maart 2013 heeft Ankie Mulder afscheid genomen als secretaris van de stichting. Voor de laatste keer heeft Ankie op haar eigen wijze het jaarverslag 2012 gepresenteerd. Ankie heeft de functie van secretaris acht jaar lang op voortreffelijke wijze vervuld en de stichting is haar daarvoor dan ook veel dank verschuldigd. Wij hebben Ineke Zeef bereid gevonden om het werk van Ankie over te nemen. Een moeilijke klus als je zo'n goede voorganger hebt gehad. Ineke, veel succes en Ankie, het ga je goed.

Afscheid Ankie Mulder