Inzameling kleding

Al jaren zamelt onze stichting gebruikte, maar nog goede, kleding in. Deze kleding gaat, met andere goederen, twee maal per jaar naar Oekraïne en is bestemd voor de allerarmsten in Beregovo en omgeving. De kleding en andere goederen kunnen worden ingeleverd in het depot Meeleweg 1 (ingang aan de achterzijde). Dit blijkt voor een aantal mensen problemen te geven. Daarom is er vanaf nu ook de mogelijkheid om kleding af te geven bij Ineke Zeef, Alexanderplein 2. Bij afwezigheid kunnen de zakken in de grijze container worden gedeponeerd.

Wij hopen veel kleding te ontvangen, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.