Oranjefeest goed voor onze kas

Tijdens de traditionele Oranjefeesten is op zaterdagmiddag 4 september 2010 een enthousiaste groep van ruim twintig vrijwilligers voor onze stichting actief geweest om de bezoekers te voorzien van hun natje en droogje. Naast het plezier wat de vrijwilligers hebben gehad bij deze activiteit leverde dit ook een mooi bedrag op voor de kas van de stichting. Op bijgaande foto's krijgt u een indruk van de bezigheden. Veel vrijwilligers hebben al aangegeven ook volgend jaar weer beschikbaar te zijn om op een plezierige wijze de kas van de stichting te versterken. Hartelijk dank aan ieder die dit jaar heeft meegewerkt.

Oranjefeest 2010
Oranjefeest 2010
Oranjefeest 2010
Oranjefeest 2010
Oranjefeest 2010
Oranjefeest 2010