Nieuwe opzet voedselactie succesvol

Jaarlijks houdt onze stichting in oktober de voedselactie, een huis-aan-huiscollecte in Nieuwleusen. Van de opbrengst worden in Beregovo voedselpakketten gekocht, die worden bezorgd bij zorgvuldig door onze zusterstichting Stichting Karpaten geselecteerde adressen van mensen of gezinnen, die die pakketten hard nodig hebben. Elke maand worden gemiddeld zo'n 70 pakketten bezorgd. Vanwege de sterk gestegen prijzen in Oekraïne konden de laatste jaren steeds minder pakketten worden gekocht. Vandaar dat wij hebben gezocht naar een manier om een hogere opbrengst van de voedselactie te krijgen. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om te vragen zo veel mogelijk gebruik te maken van vooraf thuis bezorgde machtigingskaarten om eenmalig een bedrag van bank- of girorekening te mogen afschrijven. Wij zijn heel blij dat een groot aantal mensen van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Hoewel de definitieve opbrengst van de actie nog niet precies bekend is, kan al wel worden vermeld dat de actie door de nieuwe opzet zeker ruim € 2.000 meer heeft opgebracht dan vorig jaar. Wij zijn daar erg blij mee en bedanken ieder die daaraan heeft bijgedragen, hetzij door een gift, hetzij door als vrijwilliger te collecteren.

Helaas was er in de collecteweek ook een collecte voor de Brandwondenstichting. Wij hebben zeer tijdig vergunning voor onze collecte gevraagd en gekregen van de gemeente Dalfsen en zijn niet op de hoogte gesteld van de andere collecte. Wij zullen alles doen om dit in komende jaren te voorkomen.