Jaarverslag 2014 Stichting Oekraïne Nieuwleusen

Oekraïne was het afgelopen jaar vaak dagelijks in het nieuws omdat er in het oosten gevochten werd. Beregovo waar wij hulp bieden ligt daar ver vandaan zon 1500 km maar de mensen ondervinden wel de gevolgen ervan. Mannen moeten dienst nemen in het leger en er zijn al een aantal mannen omgekomen uit Beregovo. De mensen zijn erg onzeker over de toekomst, uitkeringen en pensioenen worden gekort en er moet meer belasting worden betaald. De prijzen van voedsel en energie gaan omhoog.

In april ging er een transport met kleding en andere goederen naar Beregovo en ook in november kon er nog een keer een vrachtauto met spullen naar toe. Al vroeg in het jaar waren we in overleg met stichting Dorotty uit Zwartsluis over een nieuw kantoor voor onze contactpersoon Peter Bardos in Beregovo. Er moest te veel huur betaald worden voor het pand waar hij zijn kantoor had. Peter kwam met een voorstel: een te renoveren pand dicht bij het depot. Een aantal leden van stichting Dorotty hebben het ter plekke bekeken en geschikt bevonden. Het pand is gerenoveerd en stichting Dorotty en wij hebben de kosten gedeeld. De eerst tien jaar hoeft er geen huur meer betaald te worden. Het kantoor is al in gebruik genomen.

Een aantal mensen hebben de reis naar Oekraïne ondernomen. Van 27 september tot 5 oktober zijn Elisabeth Visser, Jan en Coby Schuurman, Hetty Mulder en Hetty Withaar naar Beregovo geweest. Ze hebben een tehuis bezocht voor gehandicapte kinderen. Hiervoor is nog steeds geen goede opvang. Hier zagen ze hoe er toch opvang en behandeling geboden kon worden. Ook bezochten ze een zigeunerkamp en zijn met een vrijwilliger van de stichting Karpaten bij gezinnen geweest om voedselpakketten te brengen. Enkele scholen in Nieuwleusen geven elk jaar een bedrag aan enkele scholen in de Oekraïne. Zij kunnen daar weer lesmaterialen voor kopen of de school een opknapbeurt geven.

Van Herbahortus Foundation uit Dedemsvaart kregen we een heel mooi bedrag en met het bedrag van andere giften konden we in december en januari heel veel mensen extra helpen.

Met kerst konden ook de vrijwilligers in Beregovo iets extra's krijgen. We konden mensen hout geven voor de kachel of een bijdrage voor de energiekosten zodat ze niet in de kou hoeven te zitten. Er zijn het afgelopen jaar 972 voedselpakketten uitgedeeld.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de gegeven giften. We zijn er met de mensen in Beregovo heel blij mee! Ook de sponsoren die het mogelijk maken dat er nieuwsbrieven geplaatst kunnen worden in de Marskramer heel erg bedankt!

In mei ontvingen we het verdrietige bericht van het overlijden van Hendrikus Bosman. Hij heeft erg veel gedaan voor de stichting samen met Stien die nog steeds heel actief is.

Samen met veel vrijwilligers wordt er kleding gesorteerd en jaarlijks wordt de koninginnemarkt georganiseerd die op 20 september werd gehouden. Van deze commissie hebben we ook een mooi bedrag gekregen.

Van de opbrengst van de plantenactie, gehouden op 11, 12 en 14 april en van de voedselactie 20 t/m 25 oktober, worden de maandelijkse voedselpakketten gekocht. Het voedsel wordt in Beregovo gekocht en helpt zo mee aan de plaatselijke economie.

Op de kerstmarkt op 13 december hadden we de kraam gezellig ingericht en dat trok de aandacht van vele mensen. Er waren mooie zelfgemaakte spullen die verkocht konden worden.

Zo wordt er door heel veel mensen, vrijwilligers, heel veel werk verzet. Er zijn veel mensen die de stichting een warm hart toe dragen en helpen door kleding en andere goederen te brengen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle inzet en steun!

Maart 2015

Ineke Zeef, secretaris