Voedselactie 2014

Het is al weer even geleden dat we onze jaarlijkse voedselactie hebben gehouden, in oktober 2014. Omdat in de praktijk de bijdragen voor de actie nog een tijd blijven binnenkomen, hebben we even gewacht om de opbrengst van de actie bekend te maken. Op dit moment is er een totaalbedrag binnen van bijna 8.200 Euro. We zijn hier erg blij mee en we kunnen hierdoor onze maandelijkse hulp voor de aankoop van voedselpakketten in Oekraïne blijven bieden. Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen, uiteraard de gevers, maar ook de vele collectanten en de activiteitencommissie, die de actie weer perfect organiseerde.

In 2014 konden dankzij de voedselactie en de plantenactie, waarvan wij ook een deel van de opbrengst voor de voedselactie bestemden, in Beregovo en omstreken 972 voedselpakketten worden uitgereikt en die zijn, dankzij de leden van onze zusterstichting in Beregovo, de Stichting Karpaten, allemaal daar bezorgd, waar dat het meest nodig was. Tijdens onze halfjaarlijkse werkbezoeken gaan wij mee met het bezorgen van de pakketten en we zien dan met eigen ogen hoe hard onze hulp nodig is.

Vermeldenswaard is nog, dat in het genoemde totaalbedrag een bijdrage is begrepen van iemand die 70 jaar werd en zijn gasten vroeg om hem geen cadeaus te geven, maar een bijdrage voor onze voedselactie. Dat de gasten dat met gulle hand hebben gedaan, blijkt uit het overgemaakte bedrag van 500 Euro. Een prachtig initiatief, wat andere mensen mogelijk op een idee brengt. Nogmaals hartelijk dank.