Einde van hulptransporten

Onze stichting heeft in de afgelopen ruim 20 jaar veel hulptransporten naar Beregovo uitgevoerd. Meestal twee transporten per jaar met vooral kleding, bedden, matrassen, fietsen, schoolmeubels, schoolborden, kinderwagens en wat al niet meer.

Helaas hebben we het besluit moeten nemen om met deze transporten te stoppen. Daarvoor zijn meerdere redenen. In het voorjaar 2017 is de eigenaar van ons depot aan de Meeleweg 1, de heer Kwakkel, overleden. Daardoor werd het zeer onzeker of we van het depot gebruik zouden kunnen blijven maken. Een vergelijkbare ruimte elders vinden onder dezelfde voorwaarden zou erg moeilijk worden. Bovendien neemt het aantal vrijwilligers, dat de ontvangen kleding controleert en sorteert, langzamerhand af. De kosten van de transporten zijn in de loop der jaren fors gestegen en worden steeds hoger, terwijl onze inkomsten eerder een dalende lijn laten zien. Ten slotte loopt het contract van het depot in Beregovo in juli 2018 af. Dat betekent dat we daarvoor een forse maandelijkse huur zouden moeten gaan betalen, wat we niet kunnen opbrengen. Al met al redenen om het besluit om te stoppen te nemen.

Er gaat dit najaar nog één transport naar Oekraïne. Dit transport is in voorbereiding. De benodigde formaliteiten zijn van onze kant vervuld. Het wachten is op de vereiste vergunning uit Kiev en dat kan helaas soms wel enkele maanden duren.

We hebben voldoende goederen voor dit laatste transport. Er hoeven dus geen goederen meer naar het depot te worden gebracht.

Wij danken ieder die het mogelijk heeft gemaakt zoveel transporten uit te voeren door het brengen van goederen, het sorteren van de binnengekomen kleding en het helpen bij het laden van de vrachtauto’s.