Organiseren transporten

Jaarlijks organiseert de stichting indien mogelijk twee transporten met hulpgoederen naar Beregovo.

In juli 2017 hebben we het besluit moeten nemen om te stoppen met de inzameling van goederen en de transporten.