Jaarverslag 2015 van Stichting Oekraïne Nieuwleusen

Al snel na de informatieavond eind maart 2015 zijn een aantal mensen, Jan en Mathilde van der Sluis en Henny en Ger de Zeeuw namens de stichting naar Beregovo gereisd. Ze bezochten de mensen van onze zusterstichting Stichting Karpaten daar en brachten voedselpakketten. Goederen vanuit het depot zoals breimachines werden naar een technische school gebracht en het ziekenhuis kreeg uniformen en verbandmateriaal.

De kinderafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Chikosh werd bezocht; op dat moment waren er slechts zeven kinderen. De school in Oroszi kreeg schoonmaakmiddelen, spaarlampen en geld van De Wegwijzer uit Nieuwleusen. Het zigeunerkamp Balaszar werd ook bezocht en kreeg zagen aangeboden.

Er werd door de Stichting Karpaten aangegeven dat veel mensen behoefte hebben aan stapelbedden omdat ze klein wonen.

De koers van de Oekraïense munt schommelt erg en voor contant geld krijg je meer gryvnia's bij het wisselkantoor dan bij het pinnen bij de bank. Doordat erin het voorjaar mensen naar Oekraïne gingen en later in het jaar nog een keer kon Peter Bardos, onze contactpersoon, contant geld krijgen voor de voedselpakketten en voor een paasactie.

Begin april kregen we toestemming voor een transport en eind mei kon de vrachtauto geladen worden. Het transport is goed verlopen. Er is veel behoefte aan de goederen.

Voor steeds meer mensen is het bestaan moeilijk geworden. Veel mensen hangen rond het depot en bedelen om kleding, eten of medicijnen.

In april organiseerde de activiteitencommissie weer de jaarlijkse plantenactie, de geraniums en fuchsia's werden weer goed verkocht.

In mei mochten we bij Albert Heijn een statiegeldbonnenactie houden en dat bracht toch zo'n € 400 op.

In september stonden we weer op het Oranjefeest met een aantal vrijwilligers achter de tap in de tent om zo weer een mooi bedrag bij elkaar te verdienen voor de stichting.

Gezamenlijk met andere stichtingen en organisaties binnen de Stichting Hoedt hebben we een inzamelingsactie gehouden voor de vluchtelingen in Hongarije en Bulgarije. Bij AH en PLUS markt konden levensmiddelen worden gekocht en ingeleverd, er was een statiegeldactie en kleding kon bij de oude Rabobank worden gebracht. Vanuit de gemeente Dalfsen zijn twee volle vrachtwagens richting Balkan vertrokken. Een mooi initiatief en samenwerking van de groepen.

In augustus startte Peter een project om schoolspullen te kopen voor kinderen voor de start van het schooljaar want veel ouders hebben daar geen geld voor. We hebben daaraan bijgedragen.

De dag waarop de koninginnemarkt werd gehouden was het niet zulk mooi weer maar toch kwamen er nog veel bezoekers en was er nog een prachtige opbrengst.

Elke dinsdag wordt er kleding gesorteerd in het depot Meeleweg 1 en vaak worden er goederen ergens opgehaald, maar in het najaar was er te weinig kleding en goederen voor een volle vrachtauto en kon er geen transport plaats vinden.

Eind oktober organiseerde de activiteitencommissie weer de jaarlijkse voedselactie. We waren blij met de opbrengst die ongeveer gelijk was aan het jaar daarvoor. Met de opbrengst konden ruim 900 voedselpakketten worden gekocht.

In november schreef Peter dat er overstromingen waren en dat er ongeveer 100 huizen onder water stonden. We hebben een bedrag gegeven om met kerst wat extra te kunnen doen voor de arme mensen.

Tijdens de kerstmarkt regende het en begon het steeds harder te waaien. De markt moest dan ook op een bepaald moment worden gestopt. Door het slechte weer waren er minder bezoekers dan anders. De naam van de pop, Victoria, werd geraden.

Onze website wordt in verschillende landen bekeken o.a. Brazilië, Rusland en Oekraïne. Binnenkort zal de website vernieuwd worden en hopen we dat hij nog aantrekkelijker wordt!

Het inzamelen van kleding zal binnenkort waarschijnlijk anders gaan in de gemeente Dalfsen. Daardoor krijgen we misschien minder kleding binnen. Omdat het voor een aantal mensen bezwaarlijk blijkt te zijn om kleding naar het depot te brengen, kan er nu ook op het adres Alexanderplein 2 kleding gebracht worden.

We worden ook vermeld in de goede doelengids die ter inzage ligt bij de notarissen.

Twee keer in het jaar geven we informatie over de stichting in de Marskramer, mede dank zij een aantal sponsors.

Er wordt druk gewerkt aan een transport in het voorjaar, lijsten met goederen die opgestuurd moeten worden enz. Ook is er overleg voor weer een reis naar Oekraïne door bestuursleden.

Zo ziet u, er wordt heel wat werk verzet door heel veel vrijwilligers! En dat is nog steeds heel hard nodig! Allen die meehelpen worden heel hartelijk bedankt voor al het werk wat ze doen voor de Stichting Oekraïne.

Ineke Zeef, secretaris
maart 2016