Ondersteuning scholen

In de loop der jaren is veel ondersteuning gegeven aan scholen in Beregovo en omgeving (Badalo, Halabor, Zapszony, Bene, Oroszi). Zo zijn er heel veel schoolmeubels en schoolborden naar deze scholen gebracht en is financiële hulp verleend voor o.a. aanschaf van leermiddelen. Deze financiële hulp was en is mogelijk door structurele bijdragen van De Zaaier en De Wegwijzer en incidentele bijdragen van andere scholen.

Zesde school


School Bene