Kinderpsychiatrie Chikosh

In de jaren 2001 - 2003 heeft de realisatie plaatsgevonden van een nieuw gebouw voor de kinderpsychiatrie. Op de foto hiernaast ziet u het oude gebouw waar de kinderen eerst in zaten. De stichting is in contact gekomen met het Franse Comité d'Aide Médicale. CAM had een vestiging in Oekraïne (is in 2006 zelfstandig geworden) met een Franse architect.

Met behulp van CAM en deze architect is de renovatie gerealiseerd van een gebouw op het voormalige kazerneterrein Chikosh, ongeveer acht km. buiten Beregovo. De stichting heeft de financiering kunnen realiseren mede dank zij een bijdrage van de NCDO. Tijdens de halfjaarlijkse bezoeken wordt ook altijd een bezoek gebracht aan Chikosh en is er een gesprek met het personeel over de gang van zaken. De stichting blijft vooralsnog betrokken bij dit project. Zo is enkele jaren geleden geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie, omdat op het terrein geen drinkwater beschikbaar was. Ook wordt regelmatig geld gegeven voor noodzakelijk onderhoud, aanschaf van speelmateriaal of andere zaken waar behoefte aan is.