Voedselactie

Het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen en personen in Beregovo en omgeving, die dat het hardst nodig hebben, is één van de prioriteiten van de stichting. Deze gezinnen en personen worden zorgvuldig geselecteerd door de mensen van de Stichting Karpaten. Zij kopen maandelijks de voedselpakketten in en bezorgen die. Om hiervoor het benodigde geld bijeen te krijgen organiseert de activiteitencommissie jaarlijks in oktober een huis-aan-huiscollecte, de voedselactie. Naast het verstrekken van voedsel kan de hulp gedeeltelijk ook bestaan uit hulp bij aankoop van benodigde medicijnen en brandstof in de winterperiode.

Vrijwilligers in Beregovo met voedselpakketten, bestemd voor arme gezinnen.