Overige acties...

Verder is soms sprake van incidentele acties. De stichting wordt dan benaderd door scholen en verenigingen, die graag iets willen doen voor een goed doel en ons uitgekozen hebben. Dit varieert van een sponsorloop tot een zwemvierdaagse. De opbrengst komt dan ten goede aan een van tevoren bepaald doel.