Koninginnemarkt

Helaas heeft de Koninginnemarktcommissie in 2019 moeten besluiten om na 20 jaar te stoppen met het organiseren van de Koninginnemarkt om meerdere redenen, zoals het toch jaarlijks teruglopen van de belangstelling en het steeds moeilijker bij elkaar kunnen brengen van het benodigde aantal vrijwilligers. Onze stichting is de commissie dankbaar voor het zo lang organiseren van deze markten.