Workshops kerststukjes maken

In december 2007 hebben Henny Meijer en Geke Ganzeboer weer drie workshops georganiseerd voor het maken van kerststukjes.
De opbrengst was, zoals gebruikelijk, weer bestemd voor het medisch potje van de stichting. Uit dit potje kunnen we aan verzoeken om hulp op medisch gebied tegemoet komen. De belangstelling voor de workshops was zo groot dat niet alle belangstellenden konden meedoen. Hartelijk dank aan de organisatoren en de deelnemers.