Giften aan de stichting aftrekbaar

Giften aan de Stichting Oekraïne Nieuwleusen komen in aanmerking als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting. Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften kunnen worden afgetrokken boven 1% van het inkomen. Maar ook als het totaal van de giften minder dan 1% van het inkomen bedraagt, is er toch een mogelijkheid om die giften af te trekken. Er moet dan een eenvoudige schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen de schenker en de stichting, waarbij de schenker zich verplicht om minstens 5 jaar een gift aan de stichting te doen. Deze overeenkomst kan worden gedownload via de volgende link http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst periodieke gift in geld.pdf

Als u van deze regeling gebruik wil maken, kunt u dit formulier downloaden, printen, in tweevoud de gegevens van de schenker invullen (1, 2 en 3 van het formulier, ondertekening bij 5) en van de partner (6). U kunt daarna het formulier sturen of inleveren bij Gina Potze, Pr. Mauritslaan 17, 7711 KB Nieuwleusen, penningmeester van de stichting. Ook voor nadere informatie kunt u contact met haar opnemen. Telefoon 0529 483522, e-mailadres: potzeg@planet.nl.

Na invulling en ondertekening door de stichting ontvangt u het voor u bestemde exemplaar terug en is de zaak geregeld.

Wij hopen dat veel mensen van deze regeling gebruik zullen maken.