Jaarverslag 2016

Onze stichting verleent inmiddels al ruim 20 jaar hulp aan de allerarmsten in Beregovo en omgeving, in het westen van Oekraïne, en het ziet er helaas voorlopig niet naar uit dat ze onze hulp daar niet meer nodig hebben.

In feite wordt de situatie voor onze doelgroep alleen maar slechter doordat allerlei zaken duurder worden zonder dat daar hogere inkomsten tegenover staan. Veel mensen verlaten het land om in het buitenland een beter bestaan te zoeken.

Onze hulp is dus nog steeds hard nodig en die is in 2016 doorgegaan op de gebruikelijke manier, dus met name het verstrekken van voedselpakketten en het sturen van hulpgoederen.  

In Beregovo is onze zusterstichting Stichting Karpaten werkzaam. Zij geven aan wat het hardst nodig is, zij selecteren de mensen die hulp krijgen en zij zorgen dat die mensen het nodige krijgen. Helaas is in november 2016 onze zusterstichting ernstig  getroffen door het overlijden van Judit Reiter. Judit was een zeer betrokken vrijwilligster die zich 20 jaar met hart en ziel inzette voor de allerarmsten. Zij en wij zullen haar erg missen.

Maandelijks ontvangt Stichting Karpaten een bedrag voor de aankoop van voedselpakketten. Met Pasen en Kerst hebben wij een extra bedrag ter beschikking gesteld, waardoor iets extra’s kon worden gedaan voor de mensen. Totaal zijn er in 2016 ongeveer 900 voedselpakketten bezorgd.

Normaal gaat er vanuit ons depot twee keer per jaar een grote vrachtauto met hulpgoederen naar Beregovo. Dat is in 2016 alleen in mei gebeurd. De bedoeling was in november of december een tweede transport, maar doordat de benodigde toestemming uit Kiev maar uitbleef, kon dit transport pas plaatsvinden eind januari 2017.

Vanaf 2004 maken wij gebruik van het depot Meeleweg 1, dank zij de welwillende medewerking van de heer Kwakkel, waarvoor we heel dankbaar zijn. Helaas is de heer Kwakkel in februari 2017 overleden. De toekomst van het depot is daarmee onzeker geworden. Het bestuur houdt de ontwikkelingen uiteraard in de gaten en zal zich beraden over eventueel te nemen maatregelen.

Vanuit het bestuur hebben we zowel in het voorjaar als in het najaar een bezoek gebracht aan Beregovo. In het voorjaar bestond de groep uit Anneke Sierink, Elisabeth Visscher, Stien Bosman, Ineke Zeef en Jan Schuurman. In het najaar gingen Elisabeth Visscher, Henk Withaar, Bram Beverwijk en Henny en Ger de Zeeuw. Tijdens die bezoeken hebben we uiteraard contact met de mensen van de Stichting Karpaten en bezoeken we onder andere de kinderpsychiatrie in Chikosh, scholen en het ziekenhuis. We gaan ook altijd een dag mee met het bezorgen van voedselpakketten. Dan zie je pas echt hoe belangrijk en hoe nodig onze hulp is. Van deze reizen staan verslagen op onze website www.stichtingoekraine.nl, waarbij het verslag van de najaarsreis door Bram Beverwijk op rijm is gemaakt.

Om het geld voor onze hulpverlening bij elkaar te krijgen zijn de acties die onze activiteitencommissie organiseert heel belangrijk. Het gaat dan met name om de plantenactie in april en de voedselactie in oktober. De plantenactie is ieder jaar weer een groot succes. De opbrengst van de voedselactie was in 2016 helaas nogal wat lager dan in voorgaande jaren.

Verder ontvangen we de helft van de opbrengst van de Koninginnemarkt, die ieder jaar in september door de Koninginnemarktcommissie wordt georganiseerd. Ook in 2016 is dank zij een aantal vrijwilligers weer een bedrag ontvangen van de Oranjevereniging voor hulp in de feesttent bij de autorodeo. In december was de stichting aanwezig met een kraam op de kerstmarkt op de Grote Markt.

De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd. Het bestuur bestaat uit Anneke Sierink, voorzitter, Ineke Zeef, secretaris, Gina Potze, penningmeester, en de leden Anita Vasse, Elisabeth Visscher, Henk Withaar en Ger de Zeeuw.

Ook vanaf deze plaats dankt het bestuur iedereen die zich in 2016, op welke wijze dan ook, vrijwillig heeft ingezet voor de stichting, en daarmee voor de allerarmsten in Beregovo en omgeving. Wij hopen en vertrouwen dat we in 2017 weer een beroep op u mogen doen. Het is helaas nog steeds hard nodig.

Het bestuur.

16 maart 2017