Stichting Oekraïne heeft EORI-nummer

Sinds 31 januari 2010 is in verband met nieuwe Europese wetgeving in Nederland het EORI-nummer ingevoerd.

EORI-nummer staat voor Economic Operators Registration and Identification nummer. Elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die in het kader van zijn bedrijf activiteiten uitvoert waarbij hij een relatie heeft met de douane, is verplicht zo'n nummer te hebben. Onze stichting heeft nummer NL804581794.