Jaarverslag 2019

STICHTING OEKRAÏNE NIEUWLEUSEN

Onze stichting biedt al 24 jaar hulp aan in Oekraïne. De hulp betreft de allerarmsten in Beregovo en omgeving. We doen dit samen met onze zusterstichting: Stichting Karpaten. Onze belangrijkste missie is het maandelijks verstrekken van voedselpakketten. Dit zullen we voorlopig blijven doen want de behoefte hieraan is groot. De gezinnen die hiervoor in aanmerking komen worden zorgvuldig geselecteerd door de Stichting Karpaten.

Het bestuur vergaderde 5 maal in 2019. De informatieavond vond het afgelopen jaar plaats in de Voorhof. Het aantal bezoekers was laag; dit komt mede door de sluiting van het depot. De vele vrijwilligers die hierbij betrokken waren kwamen veelal op onze jaarlijkse bijeenkomst. Vanwege het lage bezoekersaantal hebben we besloten met de informatieavond te stoppen. Het jaarverslag zal vanaf nu op de website worden geplaatst.

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Mede door het wegvallen van het depot en het transport is het aantal van 5 bestuursleden voldoende om onze taken goed te kunnen uitvoeren. De activiteitencommissie heeft als nieuw lid Linda Bijsterveld mogen verwelkomen. Zij heeft de taak van coördinator op zich genomen na het vertrek van Gerard Vasse.

Wat is er verder het afgelopen jaar gedaan?

De jaarlijks terugkerende plantenactie en voedselactie blijven mogelijk door de organisatie door de activiteitencommissie en het grote aantal vrijwilligers, hartelijk dank hiervoor. We blijven de publiciteit uitvoeren via de Marskramer met dank aan de sponsoren. Daarnaast verzenden wij een aantal keren per jaar een nieuwsmail naar belangstellenden. Hiervoor hebben we een lijst van ongeveer 125 e-mailadressen. Tevens wordt onze website goed bijgehouden en gemiddeld per maand door 40 bezoekers bezocht. Ook dit jaar heeft de Rabobank Coöperatieweek ons weer een mooi bedrag opgeleverd en tijdens de Oranjefeesten hebben zich weer 13 vrijwilligers ingezet; dit bezorgde ons weer wat extra’s in de kas.

De Koninginnemarkt is het afgelopen jaar 2019 voor het laatst gehouden.  De commissie die hiervoor jaren met veel plezier en inspanningen het vrijwilligerswerk heeft gedaan, beraadt zich over een eventuele nieuwe activiteit. Wellicht kunnen we dit samenvoegen met het aanstaande 25-jarig jubileum van de stichting.

In de eerste week van oktober is een groep van 5 personen uit de Koninginnemarktcommissie naar Beregovo afgereisd. Dit waren Jan Schuurman, Elisabeth Visscher, Eleane van Dalen, Hetty Withaar en Hetty Mulder. Elisabeth Visscher is vanuit het bestuur vertegenwoordigd in de commissie. Zij wilden graag gezamenlijk een goede bestemming zoeken voor de laatste opbrengst van de Koninginnemarkt. Men heeft diverse contacten gelegd met de leden van de Stichting Karpaten. Daarnaast werden bezoeken gebracht aan de mensen die hulp nodig hadden. En verder gingen zij mee met het verspreiden van de voedselpakketten. Het bezoek was indrukwekkend. Het bleek des te meer dat de situatie nog steeds schrijnend is en er dus grote behoefte aan diverse soorten van hulp is. Dit motiveert ons om onvermoeid door te gaan met acties, welke geld op leveren zodat we ons kunnen blijven inzetten voor de armsten in Beregovo.

Wij hopen dat u ons daarin blijft steunen.

Wij willen een ieder, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de stichting of daaraan een financiële bijdrage heeft gegeven, hartelijk danken. Het is voor ons een stimulans, al is het dan in een afgeslankte vorm, om hiermee met vol enthousiasme door te gaan.

Namens het bestuur,

Anita Vasse
Februari 2020