Plantenactie gaat niet door

Het is duidelijk dat de situatie rondom het coronavirus helaas ook ingrijpende  consequenties heeft voor onze stichting.

We hebben het zo lang mogelijk uitgesteld, maar vandaag hebben we het besluit moeten nemen dat de plantenactie van 17, 18 en 20 april niet doorgaat.

Dit betekent een enorme financiële strop voor onze stichting. Niet alleen missen we de winst van deze ieder jaar heel succesvolle actie (ieder jaar toch een winst van zo’n 5.000 à 6.000 Euro), maar daarnaast moeten we ook aan de kweker een vergoeding betalen voor de door hem gemaakte kosten. De kweker heeft ons hierbij nog heel schappelijk behandeld, maar we moeten toch bijna 3.000 Euro betalen. Al met al dus een financiële strop voor de stichting van 8.000 à 9.000 Euro. En dat geld hebben we heel hard nodig voor de financiering van de voedselpakketten, die leden van onze zusterstichting Stichting Karpaten namens onze stichting kopen en uitdelen aan de mensen in Beregovo en omgeving die dat het hardst nodig hebben. Deze financiële strop zou er toe kunnen leiden dat we minder geld naar Oekraïne kunnen overmaken, waardoor er minder mensen kunnen worden geholpen. Dat zou heel triest zijn.

We doen daarom een dringend beroep op u om, als dat voor u mogelijk is, een bijdrage over te maken aan de stichting om de financiële strop wat te verkleinen. Een overboeking naar bankrekening NL 54 RABO 0345 565 754 t.n.v. Stichting Oekraïne Nieuwleusen met vermelding ‘plantenactie’ is heel welkom. Bij voorbaat heel hartelijk dank.