De gevolgen van corona voor de stichting.

De gevolgen van de coronacrisis voor onze stichting zijn groot. Zoals u weet, kon in april de jaarlijkse plantenactie niet op de gebruikelijke manier doorgaan, waardoor de stichting zeker 5.000 Euro aan inkomsten mist. Verder zijn de Oranjefeesten niet doorgegaan, waardoor we de vergoeding voor de inzet van onze vrijwilligers missen. Ook de Kerstmarkt gaat dit jaar niet door. Allemaal bronnen van inkomsten die nu wegvallen.

We hadden gehoopt, dat de voedselactie (de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in oktober) wel zou kunnen doorgaan, maar om risico’s van besmetting bij onze collectanten en bij de mensen waar we aan de deur komen te voorkomen, gaat ook die dit jaar niet door.

Dit alles heeft grote consequenties voor de stichting, maar vooral voor de mensen in Oekraïne, die onze hulp in de vorm van voedselpakketten zo hard nodig hebben. We zijn nu gedwongen om deze hulpverlening aanzienlijk te verminderen.

Wij hopen daarom dat veel mensen toch de voedselactie zullen steunen door een bijdrage over te maken op onze bankrekening NL 54 RABO 03455 65754 of door een machtiging af te geven voor een eenmalige incasso door de stichting. In de Marskramer van 13 oktober vindt u hierover meer informatie.