Jaarverslag 2020

Algemeen
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar, een jaar waarin veel activiteiten stil kwamen te liggen als gevolg van de coronacrisis. Daarbij was het ook het jaar waarin onze stichting al voor het 25e jaar hulp biedt aan de allerarmsten in Beregovo in Oekraïne. Hierin werken wij samen met onze zusterstichting aldaar, de Stichting Karpaten. Zij selecteren de gezinnen welke in aanmerking komen voor ondersteuning met maandelijkse voedselpakketten. Dit is onze belangrijkste missie en we hopen hier mee door te gaan, zo lang dat nodig is.

Zoals hierboven vermeld, het afgelopen jaar deed corona zijn intrede. Mede hierdoor en door de financiële positie hebben we geen bijzondere aandacht kunnen besteden aan het 25-jarig jubileum van de Stichting. Wel is hieraan aandacht besteed op onze website, www.stichtingoekraïne.nl.

Als bestuur hebben we twee maal vergaderd in 2020. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Dit geldt ook voor de samenstelling van de activiteitencommissie.

Wat hebben we nog kunnen doen dit jaar
De plantenactie hebben we in een aangepaste vorm uitgevoerd. Na het online bestellen kon men de bestelling afhalen bij de kwekerij, die deze coronaproof had neergezet.

Ook de voedselactie vond op een andere manier plaats. Door middel van een eenmalige machtiging of het overmaken van geld konden mensen hieraan bijdragen. Dit werd ondersteund door een paginagrote nieuwsbrief in de Marskramer. Ondanks een lagere opbrengst dan bij een huis-aan-huiscollecte waren we blij met het resultaat.

Doordat het Oranjefeest werd afgelast konden we hier geen extra geld mee genereren voor de kas. Ook de kerstmarkt kon dit jaar niet doorgaan. Wel heeft Rabobank Clubsupport ons in het najaar nog met een financiële bijdrage gesteund.

Doordat onze inkomsten in totaliteit veel lager waren, moesten we helaas besluiten de hulpverlening in 2021 te verminderen. Dankzij onze sponsoren kunnen we blijven publiceren via de Marskramer. Verder verzenden wij een paar maal per jaar onze nieuwsbrief per mail naar belangstellenden. En we kunnen melden dat ook de website goed wordt bijgehouden en regelmatig wordt bezocht.

Beregovo en de toekomst
Maar even terug naar Beregovo; de situatie in Oekraïne blijft zorgelijk. Ondanks dat de infrastructuur in de afgelopen 25 jaar aanzienlijk is verbeterd, blijft de leefsituatie voor veel mensen bedroevend. Dit motiveert het bestuur om door te gaan met het blijven verstrekken van voedselpakketten aan de mensen die dat hard nodig hebben.

Onze wens is dat u ons geldelijk of in andere vormen blijft steunen. En tevens danken wij een ieder hartelijk die zich heeft ingezet voor de Stichting in het afgelopen jaar.

We gaan door, het blijft nodig!

Namens het bestuur
Anita Vasse
Maart 2021.