Jaarverslag 2023

Algemeen
Het bestuur kijkt terug op een aanhoudende verontrustende situatie in Oekraïne. De voortdurende oorlog is hier mede de oorzaak van. We blijven zo veel als mogelijk de mensen in Beregovo ondersteunen, waarbij voedselhulp en noodhulp de prioriteit heeft.

Bestuur en Commissie
De samenstelling van het bestuur (5 personen) is dit jaar ongewijzigd en er is gedurende het jaar drie maal vergaderd. In de eerste vergadering van het jaar hebben we nog afscheid kunnen nemen van ons oud-bestuurslid Henk Withaar. Daarna ging het met zijn gezondheid snel achteruit en werd de ziekte hem de baas, waarna hij overleed op 31 juli.

De samenstelling van de activiteitencommissie, die nog maar uit twee vrijwilligers bestaat, is ongewijzigd. We zijn naarstig op zoek naar uitbreiding van de activiteitencommissie en naar wijkcoördinatoren, maar helaas heeft dit tot nu toe nog niets opgeleverd.

Wat hebben we dit jaar gedaan?
We blijven die acties uitvoeren waar we om bekend staan, de planten- en voedselactie.
Met deze twee acties hebben we in 2023 weer een goede opbrengst kunnen genereren.
Daarnaast waren er inkomsten van particulieren in de vorm van vaste donaties en losse giften, uit de kerken, het koor Music Ardore , Koningsdag, het Oranjefeest en statiegeldacties van de plaatselijke supermarkten. Ook een onverwachte gift zorgde voor een mooie aanvulling.
Dankzij onze sponsoren kunnen we blijven publiceren via de Marskramer. Wij hebben een paar keer een nieuwsbrief per mail verzonden naar de belangstellenden. Het bezoek aan onze website is het afgelopen jaar niet veranderd.

Beregovo en de toekomst
Het blijft zorgelijk in Oekraïne. De leefsituatie is bedroevend en de oorlog duurt voort.
Wij blijven intensief contact houden met de Stichting aldaar zodat we onze hulp kunnen afstemmen op de behoefte van de noodlijdende medemens in Oekraïne.
We hebben onze voedselhulp kunnen uitbreiden en ook bij extra vraag voor noodhulp hebben wij hieraan kunnen voldoen.

Tot slot
We willen een ieder bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de Stichting of daaraan een financiële bijdrage heeft gegeven.
Heel veel dank daarvoor! Dankzij jullie inzet en bijdragen kunnen we blijven doorgaan!


Namens het bestuur
Anita Vasse
Februari 2024