Stichting Oekraïne door Belastingdienst erkend als ANBI

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI) kennen de fiscale faciliteit van giftenaftrek (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Om vanaf januari 2008 deze fiscale faciliteiten nog van toepassing te kunnen laten zijn, moeten alle ANBI's in het bezit zijn van een beschikking van de Belastingdienst.

Deze nieuwe regeling is ingevoerd om te waarborgen dat de door de instelling bijeengebrachte middelen daadwerkelijk en controleerbaar ten behoeve van de doelstelling van de instelling worden ingezet. De nieuwe regeling kent een opsomming van zo'n tien punten waaraan moet worden voldaan.

De Belastingdienst heeft dit getoetst en vervolgens onze Stichting Oekraïne erkend als een zogenaamde ANBI en dat betekent dat uw giften in aanmerking komen voor aftrek voor de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.

Het fiscaal nummer / RSIN nummer van de stichting is 8045.81.794.